فروش ویژه جکهای دوستون LAUNCH 235SB 380V&220V با ظرفیت 3500 کیلو گرم و دهنه 277 سانتی متر متناسب برای خودروهای عریض