کابین رنگ Zondaکابین رنگ Zonda
دوموتور و تک موتور
قابلیت نصب مشعل گاز سوز و گازوئیل سوز
سیستم انتقال قدرت مستقیم(Direct derive)
روشنایی :40*36w
دارای دمپر جهت حفظ انرژی
جابجایی 25000متر مکعب هوا در ساعت
کاملا ایزوله
در ابعاد:7*4*2.7
ساخت شرکت:Zonda