جک لانچ Launch liftsجک لانچ
جک دو ستون لانچ مدل TLT240SCA تمام توماتیک وجک دوستون لانچ مدل TLT240SC دارای قفل کن ایمنی هر دومدل این جک دوستون اتصال از بالا میباشد که سهولت در ورود و خروج خودرو را در جک دوستون فراهم می آورد.