پیشرو تامین نماینده تخصصی جکهای لانچ در مدلها و ظرفیتهای گوناگون:1-جک دوستون مدل TLT235SB دارای قفل مکانیکی در مدلهای سه فاز و تکفاز 2-جک دوستون مدل TLT235SBA فول اتوماتیک 3-جک دوستون مدلTLT240SC با ظرفیت 4 تن و اتصال از بالا 4-جک دوستون مدلTLT240SCA فول اتوماتیک اتصال از بالا 5-جک قیچی روکار مدل TLT632AF فوق باریک سه و تکفاز 6-جک قیچی تو کار مدل TLT630A سه و تکفاز 7-جک قیچی دوبل مدل TLT830W در مدلهای تو کار و روکار مناسب جهت فعالیتهای جلوبندی 8-جک چهارستون ساده مدل TLT440 چهار تن 9-جک چهارستون مدل TLT440W دارای جک چرخ آزادکن side silp جهت چرخهای عقب محل نصب turn table متناسب جهت فعالیت های جلو بندی.