جک دوستونtwo post liftجک دوستون
پیشرو تامین نماینده رسمی جکهای لانچ در ایران
جک دوستون لانچ مدل TLT235SB با ظرفیت 3.5 تن حداکثر ارتفاع بالابری 190سانتی متر-زمان بالابردن خودرو 50 ثانیه-دارای قفل کن مکانیکی و آزاد کن دستی در مدل های سه و تکفاز
جک دوستون لانچ مدل TLT235SBA با ظرفیت 3.5 تن فول اتوماتیک حداکثر ارتفاع بالابری 190سانتی متر-زمان بالابردن خودرو 50 ثانیه-دارای قفل کن مکانیکی و آزاد کن اتوماتیک در مدل های سه و تکفاز
جک دوستون لانچ مدل TLT235SBA(E باظرفیت 3.5تن شاسی دار فول اتوماتیک حداکثر ارتفاع بالابری 190سانتی متر-زمان بالابردن خودرو 50 ثانیه-دارای قفل کن مکانیکی و آزاد کن اتوماتیک در مدل های سه و تکفاز
جک دوستون لانچ مدل TLT235SBA(U باظرفیت 3.5 تن اتصال از بالا فول اتوماتیک حداکثر ارتفاع بالابری 190سانتی متر-زمان بالابردن خودرو 50 ثانیه-دارای قفل کن مکانیکی و آزاد کن اتوماتیک در مدل های سه و تکفاز