جک دوستونtwo post liftجک دوستون
پیشرو تامین نماینده رسمی جکهای لانچ در ایران
- جک دوستون لانچ مدل TLT240SB با ظرفیت 4 تن حداکثر ارتفاع بالابری 190سانتی متر-زمان بالابردن خودرو 50 ثانیه-دارای قفل کن مکانیکی و آزاد کن دستی در مدل های سه و تکفاز
- جک دوستون لانچ مدل TLT240SBA با ظرفیت 4 تن فول اتوماتیک حداکثر ارتفاع بالابری 190سانتی متر-زمان بالابردن خودرو 50 ثانیه-دارای قفل کن مکانیکی و آزاد کن اتوماتیک در مدل های سه و تکفاز
- جک دوستون لانچ مدل TLT240SC باظرفیت 4تن اتصال از بالا حداکثر ارتفاع بالابری 190سانتی متر-زمان بالابردن خودرو 50 ثانیه-دارای قفل کن مکانیکی و آزاد کن دستی در مدل های سه و تکفاز
- جک دوستون لانچ مدل TLT240SCA باظرفیت 4 تن اتصال از بالا فول اتوماتیک حداکثر ارتفاع بالابری 190سانتی متر-زمان بالابردن خودرو 50 ثانیه-دارای قفل کن مکانیکی و آزاد کن اتوماتیک در مدل های سه و تکفاز