جک دوستون سنگینtwo post liftجک دوستون
پیشرو تامین نماینده جک لانچ
- جک دوستون لانچ مدل TLT245AT باظرفیت 4.5 تن اتصال از بالا-مناسب برای خودروهای سنگین سواری و ون ها حداکثر ارتفاع بالابری 185سانتی متر-زمان بالابردن خودرو 50 ثانیه-دارای قفل کن مکانیکی و آزاد کن اتوماتیک در مدل های سه و تکفاز
- جک دوستون لانچ مدل TLT250ATC باظرفیت5 تن اتصال از بالا -مناسب برای خودروهای سنگین سواری و ون ها حداکثر ارتفاع بالابری 185سانتی متر-زمان بالابردن خودرو 50 ثانیه-دارای قفل کن مکانیکی و آزاد کن اتوماتیک در مدل های سه و تکفاز